Pantone Color Bridge Coated & Uncoated GP6102B

Pantone ColorBridge Coated & Uncoated New Series 2023 GP6102B

ยี่ห้อ  Pantone  รุ่น GP6102B เพิ่ม 224สี (ชุดคู่) C and U

หมวดกราฟฟิค สำหรับงานพิมพ์ Process Color CMYK

                 ใน 1 เล่ม บอกค่าสี  2 ฝั่งซ้ายและขวา ดังนี้

ซ้าย สำหรับระบบพิมพ์ OFSET ค่าสี SOLID ,RGB, HTML เช่น 2092 U

ขวา สำหรับระบบพิมพ์ 4 color ค่าสี CMYK                       เช่น 2092 UP

 

เหมาะสำหรับงานพิมพ์ โรงพิมพ์ สกรีน เว็บดีไซน์ งานออกแบบทั่วไป

 

 

 

 

 

Pantone Color Bridge Set  Coated & Uncoated GP6102B

รายละเอียดสินค้า

ภายในกล่องประกอบด้วย Pantone ( แพนโทน )  2 เล่ม เป็นแพนโทนกระดาษผิวมัน 1 เล่ม และ กระดาษผิวด้าน 1 เล่ม

กระดาษผิวมันความหนา 100lb และกระดาษผิวด้านความหนา 80lb

ในแต่ละเล่มมีจำนวน ทั้งหมด 2,359 ( add new colors 224 ) ปี2023

และภายในเล่มจะมีค่าสี RGB HTML และ CMYK  ของแพนโทนแต่ละเบอร์ให้

สามารถบอกความแตกต่างของการพิมพ์ด้วยระบบสี SOLID  RGB  CMYK

หมายเหตุ  ชุด GP6102B  เป็นชุดคู่ C+U, สามารถแยกซื้อ C /Coated เล่มเดียว GG6103B หรือ U / Uncoated เล่มเดียว GG6104B

 

หมายเหตุ :  สินค้าแพนโทนรับประกัน 1 ปี โดย PANTONE USA.

 

 

 

 

Visitors: 166,086