Pantone Solid Chip Coated & Unocated GP1606B

Pantone Solid Chip Coated & Uncoated 

Brand Pantone

SKU  GP1606B (ฉีกได้ New Series 2023)

 

แพนโทนแบบฉีกได้สำหรับงานกราฟฟิค มีทั้งสองเล่มทั้งแพนโทนผิวมันและผิวด้าน

แต่ละเล่มมีมากถึง 2,390 สี ( รวมสีใหม่ 224 สี )

พิเศษ แถมฟรีซองสำหรับเก็บแพนโทนหลังจากใช้แล้ว

 

 Pantone Solid Chip Coated & Uncoated  GP1606B

 
 รายละเอียดสินค้า
 
 แพนโทน สำหรับงานออกแบบ เทียบสีผลิตภัณฑ์ กราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบโลโก้
 
 ตัวแถบสีแพนโทนด้านในสามารถฉีกติดชิ้นงานได้ มีรอยปรุสามารถฉีกได้สีละ 6 ครั้ง
 แต่ละแผ่นมีแพนโทน 7 สี
 
 ในกล่องมี แพนโทน บรรจุ 2 เล่ม  เป็นแพนโทนกระดาษผิวมัน  ( Coated ) 1 เล่ม
 และ แพนโทนกระดาษผิวด้าน  (  Uncoated ) 1 เล่ม
  
 
 กระดาษผิวมัน ความหนา 100lb (148 gsm)

 กระดาษผิวด้าน ความหนา 80lb (118 gsm)

 เล่มผิวมันเบอร์สีจะลงท้ายด้วย C  มาจาก Coated  เช่น 123C  

 เล่มผิวด้านเบอร์สีจะลงท้ายด้วย U  มาจาก Uncoated เช่น 123U

 ในแต่ละเล่มมีจำนวน 2,390 สี 

 

 

 

 

 

 เหมาะสำหรับ

 งานออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์ งานพิมพ์ และงานเทียบสีผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

 ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างสีให้เลือก 

 ใช้สำหรับงานพิมพ์ งานออกแบบ งานกราฟฟิค

 

 การรับประกัน

 สินค้าแพนโทน รับประกันโดยผู้ผลิต Pantone LLC USA 1  ปี

 

 
 
 
 
 
 

Visitors: 167,786