Pantone Color bridge Coated GG6103B

Color Bridge Coated   GG6103B

Brand   Pantone

Model   GG6103B   ( C ) New Series 2023

 

 

 

เฉพาะผิวมัน / Coated

ชนิดกระดาษ  อาร์ตมัน หนา 100lb 

จำนวนสีทั้งหมด  2,359 สี ( new colors 224 ) Series 2023

ค่าสี   CMYK   RGB  HTML

บอกความแตกต่างของการพิมพ์ด้วยระบบสี SOLID  RGB  CMYK

 

รายละเอียดสินค้า 

ค่าสี  CMYK  RGB  HTML ( Coated ) เฉพาะผิวมัน

ชนิดกระดาษ C / Coated อาร์ตมัน หนา 100lb

เบอร์สี แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ซ้าย (Solid) , ขวา ( CMYK )

เช่น ซ้าย Solid 2295 C (Coated) , ขวา 2295 CP ( Coated Process Color )

จำนวนสี ทั้งหมด 2,359 สี (รวมสีใหม่ล่าสุด 224 สี)

 

เหมาะสำหรับ 

งานกราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์ งานเทีียบสีผลิตภัณฑ์

และใช้เป็นตัวอย่างสีให้เลือก งานพิมพ์ งานแพ็คเกจจิ้ง

หรือในส่วนของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับชุด Formula Guide Solid  จะมีความแตกต่างตามรูปด้านล่าง

 

หมายเหตุ :  สินค้าแพนโทนรับประกัน 1 ปี โดย PANTONE USA.

 

 

Visitors: 166,086