ประเภท แพนโทน-การเลือก

               PMS หรือ Pantone Matching System เป็นชื่อเรียก ของ มาตรฐานของระบบสี                    

               จะได้สีของสิ่งพิมพ์ออกมาเหมือนกัน 100%       ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำ

               จะกำหนดค่าก่อนพิมพ์ ด้วย PANTONE    ซึ่งเป็นไกด์สี   สากลที่ใช้กันทั่วโลก

               PANTONE SOLID COLOR / PANTONE SPOT COLOR   เป็นสีพิเศษที่นำมาพิมพ์

               Chart สี เพื่อความเนี๊ยบ ลดโอกาศสีเพี้ยน

                       ปัจจัยที่ต้องคำนึง  ต่อการเลือกซื้อ

                                              1.ประเภทธุรกิจ ลักษณะงานที่จะนำไปใช้ เนื่องจากไกด์สีแพนโทน 

                                                   แยกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจ

                                               1.1  งานกราฟฟิค  Graphics

                                                    - รุ่นมาตรฐาน ชื่อรุ่น  GP1601A Formula Guide Solid Coated & Uncoated   ที่นิยมใช้มากที่สุด                                                        ใช้เพื่อเทียบสี ผลิตภัณฑ์ วัสดุ 

                                                      สามารถใช้งาน บนโปรแกรม Adobe PhotoShop 

                                                      ส่วนโปรแกรม Illustrator ใช้ได้บางรหัสสี

                                               

                                                    -งานพิมพ์ ต้องพิมพ์งานเพื่อนำเสนอ ต้องการความแม่นยำ รวดเร็ว 

                                                     มีค่าสีให้ป้อน  ได้แก่ รุ่น

                                                     GP5101A CMYK Coated 

                                                     GG6103A Color Bridge Coated

                                                     GG6104A Color Bridge Uncoated

                                                     GG6102A Color Bridge Coated & Uncoated

                                                  - สีพิเศษ ได้แก่ รุ่น

                                                     GG1507A Pantone Metallics Guides โทนสีแมททาลิค งานโลหะ

                                                     GG1504A    Pantone Pastel & Neon สีอ่อน สีสะท้อนแสง

                                                          1.2 งานผ้า งานแฟชั่น กระเป๋า เครื่องหนัง เซรามิค 

                                                 สำหรับชุดงานผ้า ทุกรุ่น มีจำนวนสี เท่ากัน  ต่างกัน ที่ วัสดุ และ ขนาดแถบสี

                                                ใหม่ล่าสุด 2020 ทุกรุ่นจำนวนสีเท่ากัน 2,625 สี  โดยแบ่งเป็น 

                                               1.2.1 กระดาษ แบบใบพัด ได้แก่ รุ่น FHIP110A FHI Color Guide 

                                                                         เบอร์สีในรุ่นนี้ จะเป็น TPG "Textile  Paper Green"

                                                                หมายเหตุ  TPG และ TPX เป็นรุ่นเดียวกันที่ ณ ปัจจุบัน TPX ได้พัฒนาชนิดกระดาษ

                                                                          เพื่อให้การเทียบสีใกล้เคียงงานผ้ามากที่สุด จึงเปลี่ยนตัวอักษรตัวท้ายจาก X --> G 

                                                                          ตัวเลข และ สี ที่มีในชุด TPX ยังคงมีอยู่ เพียงแต่มีการ เพิ่มสีใหม่ และเปลี่ยนอักษรG

                                                                         

                                                              1.2.2 แบบฉีก ฉีกเฉพาะสีที่ต้องการแนบชิ้นงานเพื่อนำเสนอ  แต่รุ่นนี้จะมาคู่กับใบพัด 2 เล่ม ได้แก่                                                                                                                               -   FHIP230A Color Specifier & Guide Set  มีทั้งหมด 4 เล่ม 

                                                             1.2.3 ชนิดผ้า COTTON เบอร์สีในรุ่นนี้ จะเป็น TCX"Textile Cotton "

                                                                          ชนิดผ้า แต่ละรุ่น แตกต่างที่ขนาดของแถบสี

                                                                           FHIC200A Cotton Passport         1.5 x 0.9 cm

                                                                           FHIC300A Cotton Planner           1.5 x 1.5 cm

                                                                           FHIC400A Cotton Chip Set          2.5 x 2.5 cm

                                                                           FHIC100A Cotton Swatch Library 5 x 5 cm.

 

                                           2. งบประมาณ รุ่นสำหรับงานพิมพ์ จะมีราคาสูงกว่ารุ่นมาตรฐาน

                                           3. คู่ค้า ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ร้านค้า โรงพิมพ์ โรงย้อม ที่ ประสานงาน ต้องใช้รุ่นเดียวกัน เพื่อเวลาแจ้ง  

                                                                                เบอร์สีจะได้เข้าใจตรงกัน งานไม่ผิดพลาด

                     

 
                       
                  

 

อายุการใช้งาน : 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับ ความถี่ การใช้งาน ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน : 1.การสัมผัส 2.แสงแดด แสงไฟ 3.ความชื้น 4.อายุของกระดาษ
รุ่น GP1601N Formula Guide Solid Coated & Uncoated หน้าปก มี 7 แบบ (จับคู่ บน-ล่าง) ส่วนสีด้านในทุกปก เหมือนกันค่ะ
Living Coral สีประจำปี 2019 เบอร์ 16-1546 Pantone องค์กรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสี ได้ประกาศเทรนด์สี ประจำปี เป็นโทนสีส้ม ปะการัง สื่อถึงความสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ
Visitors: 38,458