สรุปเนื้อหา แต่ละรุ่น

               

                 PANTONE แต่ละชนิด Graphic , Textile

              1.1  งานกราฟฟิค  Graphics 

                        GP1601B  รุ่นยอดนิยม Best Seller มีผู้ใช้มากที่สุด #C #U   จำนหน่ายเป็นคู่   

                        GP1606B  Solid #C #U (แบบฉีก)

                        GP1608B  แบบชุด 4 เล่ม (ใบพัด 2 และ ฉีกได้ 2 )

                        GP1605B แบบชุด 4 เล่ม (formula C, formula U, Pastel, Mettallisc)         

                        GG6103B  เฉพาะผิวมัน Coated  #C      (CMYK RGB HTML)

                        GG6104B  เฉพาะผิวด้าน Uncoated  #U (CMYK RGB HTML)

                        GP6102B   ผิวมัน-ผิวด้าน  2เล่ม  #C  #U (CMYK RGB HTML)

                        GP5101C ผิวมัน-ผิวด้าน #C #U               (CMYK)

                        GG1504C สีพาสเทล สีสะท้อนแสง เบอร์สีหลัก 8XX   (ใบพัด)

                        GB1504C  สีพาสเทล สีสะท้อนแสง  (แบบฉีก  )

                        GG1507C สีแมททาลิค งานโลหะ เบอร์สี 1XXXX  (ใบพัด)

                        GB1507C สีแมททลิค งานโลหะ (แบบฉีก)

                        GPG301B แบบกระเป๋า 6 เล่ม 

                        GPG304B แบบกระเป๋า 8 เล่ม

                        GPG305B ชุดรวมงานกราฟฟิค  (ใบพัด 8 เล่ม และ แบบฉีก 4 เล่ม) 

                              

                       1.2 งานผ้า งานแฟชั่น กระเป๋า เครื่องหนัง เซรามิค  Fashion + Home Textile

                         แบบกระดาษ Paper (TPG)  Textile Paper Green

                         FHIP110A  (TPG)  ชนิดกระดาษ - ใบพัด

                         FHIP210A (TPG)  ชนิดกระดาษ - ฉีกได้

                         FHIP230A  (TPG) ชนิดกระดาษ - (ใบพัด-ฉีกได้ ชุด 4 เล่ม) 

                        แบบผ้า Cotton (TCX) 

                        FHIC200A  Passport ขนาดแถบผ้า 1.5 x 0.9 cm.  

                        FHIC300A Planner   ขนาดแถบผ้า 1.5 x 1.5 cm. (Best Seller)                                              

                        FHIC400A Chip        ขนาดแถบผ้า 2.5 x 2.5 cm. (แถบผ้าดึงออกได้)                                         

                        FHIC100A Library   ขนาดแถบผ้า 5   x  5 cm.   (แถบผ้าขนาดใหญ่-ดึงออกได้)

                       1.3 รุ่นอื่นๆ

                        RM200-PT01 Capsure เครื่องอ่าน วิเคราะห์ค่าสี

                        STG201A       Skin Tone เทียบสีผิว  ลองพื้น  สีเนื้อ 

                        FFS200         Plyester ออกแบบชุดกีฬา ชุดชั้นใน

                        PS1755         Plastic Standard Chips

                        CEP001         Munsell 100 Hue Test ทดสอบสายตา

                        M40115B       Munsell Glossy

                        M40291B       Munsell Matte 

                 


                                                 

                                                                          

 

 
                       
                  

 

อายุการใช้งาน : 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับ ความถี่ การใช้งาน ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน : 1.การสัมผัส 2.แสงแดด แสงไฟ 3.ความชื้น 4.อายุของกระดาษ
Color Of the Year 2022 Very Peri 17-3938
PANTONE 17-3938 Very Peri illustrates the fusion of modern life and how color trends in the digital world
Visitors: 166,086