Pantone Essentials GPG301A

Pantone  Essentials

Brand  PANTONE

SKU  GPG301A  รุ่นใหม่เพิ่มสี 294 สี ใน 4 เล่ม

 

แพนโทน ชุดกระเป๋า 6 เล่ม

ทั้งงานพิมพ์ งานออกแบบ กราฟฟิค เทียบสีผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นแพนโทนตัวอย่างสีให้เลือก

 PANTONE  ESSENTIALS SIX-GUIDE SET GPG301A

 

ภายในชุดประกอบด้วย PANTONE  6  เล่ม

 

1.  Pantone Formula Guide Solid Coated

     - เป็น แพนโทน กระดาษผิวมัน ในเล่มมี 2,161 สี (1867 +294 สี ) 17 sep 2019

       เบอร์สีลงท้ายด้วย C   เช่น  123C

      ความหนากระดาษ  100 lb

      เหมาะสำหรับงานออกแบบ กราฟฟิค เทียบสีผลิตภัณฑ์

     และใช้เป็น แพนโทน ตัวอย่างสีให้เลือก

2.  Pantone Formula Guide Solid Uncoated

     - เป็น แพนโทน กระดาษผิวด้าน ในเล่มมี 2,161 สี (1,867 + 294) 17 sep 2019

       เบอร์สีลงท้ายด้วย  U   เช่น  123U

      ความหนากระดาษ  80 lb

      เหมาะสำหรับงานออกแบบ กราฟฟิค เทียบสีผลิตภัณฑ์

     และใช้เป็น แพนโทน ตัวอย่างสีให้เลือก

3.  Pantone Color Bridge Coated

    -  เป็น แพนโทน กระดาษผิวมัน  ในเล่มมี 2,139 สี (1,845 + 294 ) 17 sep 2019

       ความหนากระดาษ  100lb

        เหมาะสำหรับทั้งงานพิมพ์ งานแพ็คแกคจิ้ง กราฟฟิคดีไซค์ 

        มีทั้งค่าสี RGB  และ  CMYK  ของ แพนโทน แต่ละเบอร์ให้

4.  Pantone Color Bridge Uncoated

    -  เป็น แพนโทน กระดาษผิวด้าน  ในเล่มมี 2,139สี (1,845 + 294) 17 sep 2019

           ความหนากระดาษ 80 lb

      เหมาะสำหรับทั้งงานพิมพ์ งานแพ็คแกคจิ้ง กราฟฟิคดีไซค์ 

          มีทั้งค่าสี RGB  และ  CMYK  ของ แพนโทน แต่ละเบอร์ให้

 5.  Pantone CMYK Guide Coated

     -  เป็น แพนโทน กระดาษผิวมัน ในเล่มมี 2868 สี

       ในเล่มมีค่า CMYK ของ แพนโทน แต่ละเบอร์

       เหมาะสำหรับใช้งานในการผสมสี โรงพิมพ์ต่างๆ ใช้ดูค่าสี CMYK

       ใช้เป็น แพนโทน ตัวอย่างสีให้เลือก

6.  Pantone CMYK Guide Uncoated

    -  เป็น แพนโทน กระดาษผิวด้าน  ในเล่มมี 2868 สี

       ในเล่มมีค่า CMYK  ของแพนโทน แต่ละเบอร์

       เหมาะสำหรับใช้งานการผสมสี โรงพิมพ์ต่างๆ ใช้ดูค่าสี CMYK

      ใช้เป็น แพนโทน ตัวอย่างสีให้เลือก 

 

Visitors: 38,461